Po drugiej...: Kierownik planu opanowuje chaos!

Po drugiej
Po drugiej...: Kierownik planu opanowuje chaos!