Po drugiej...: Kierownik planu opanowuje chaos!

Po drugiej...: Kierownik planu opanowuje chaos!

Po drugiej...: Kierownik planu opanowuje chaos!